AQUAGEO Michał FIc logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DR MICHAŁ FIC

Absolwent Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziau Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
(obecna nazwa: Instytut Technologiczno - Przyrodniczy).
Prowadzi bloki dydaktyczne z hydrogeologii i ocen oddziaywania na środowisko w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Terenów Wiejskich w Falentach oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Jest autorem i współautorem oraz redaktorem szeregu publikacji
o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz monograficznym:

oraz publikował artykuły i opracowania w specjalistycznych czasopismach.

Merytoryczny trzon firmy stanowią następujący pracownicy etatowi:

Pracownicy AquaGeo