AQUAGEO Michał FIc logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AQUAGEO Michał Fic

Firma GEOFIC została założona w 1990 roku.
W styczniu roku 1997, została przeniesiona siedziba firmy.
Równolegle została przekształcona nazwa, na AQUAGEO Michał Fic, 
bardziej odpowiadająca profilowi i zakresowi naszej działalności. W początkowej fazie działania wszystkie prace były wykonywane
głównie przez jej założyciela dr Michała Fica.
W miarę rozszerzania zakresu prac, wzrastała również liczebność
zespołu specjalistów, zaangażowanych w badania prowadzone głównie
na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności rozpoznania stosunków hydrogeologicznych i ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz środowiskowego wdrażania inwestycji zagospodarowania przestrzennego.

Firma nie jest rozbudowana kadrowo, jej dewizą jest solidność, operatywność, a przede wszystkim fachowość poparta licznymi, specjalistycznymi uprawnieniami zawodowymi z zakresu ochrony środowiska. Firma realizowała liczne prace środowiskowe praktycznie
na terenie całego kraju.